Το μισθωτήριο με το νέο σύστημα του Τaxis καταργείται;
Facebook

Από την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικήςκαταχώρισης στοιχείων μίσθωσης του πληροφοριακού συστήματος Τaxis όλοι όσοιεκμισθώνουν ακίνητα αλλά και όλοι όσοι είναι μισθωτές υποχρεούνται ναπροβούν στις ακόλουθες ενέργειες: οι μεν πρώτοι να καταχωρίσουν τα στοιχεία τηςμίσθωσης (ΑΦΜ μισθωτών, ποσό μισθώματος, διάρκεια, αριθμός παροχής ρεύματοςΑΤΑΚ ακινήτου), οι δε δεύτεροι να τα αποδεχτούν.

Η καταχώριση στοιχείων μίσθωσης του ακινήτου στο Taxis έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» σεχιλιάδες ιδιοκτήτες σπιτιών

Η διαδικασία αυτήέχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως στις περιπτώσεις ανθρώπων πουείχαν σε ισχύ μια μίσθωση ακινήτου με καταχώρισή της στην αρμόδια ΔΟΥ καιχρειάζεται τώρα να την ανανεώσουν με τον ίδιο ή άλλο μισθωτή, οπότε πρέπει νατην καταχωρίσουν πλέον ηλεκτρονικά.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που θεωρούσαν ότι έπρεπε να μην κάνουν ιδιωτικάσυμφωνητικά μίσθωσης, αλλά αρκούνταν μόνο στην ηλεκτρονική δήλωση στο σύστημαTaxis.


Τομισθωτήριο με το νέο σύστημα του Τaxis καταργείται;

Όχι,επειδή η δήλωση καταχώρισης στοιχείων μίσθωσης στο Taxis και το ιδιωτικόσυμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι τελείωςδιαφορετικά πράγματα και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.

Η δήλωσηκαταχώρισης στο Taxis γίνεται για καθαρά φορολογικούς λόγους χωρίς να παράγειέννομες συνέπειες μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή -ενώ έχει έννομες συνέπειεςμεταξύ εφορίας και ιδιοκτήτη-ενοικιαστή. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεναπασχολεί την εφορία, αλλά γίνεται για να καθορίσει τους κανόνες που θα διέπουντη συγκεκριμένη μίσθωση.


Τιγίνεται στην περίπτωση που καταχωρίσω μεν τη μίσθωση στο Taxis, αλλά δεν κάνωιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης;

Σε αυτήντην περίπτωση ο ιδιοκτήτης δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εφορία ως προς τηναπόκτηση εισοδημάτων, αφού θα δικαιολογεί την πηγή τους. Ωστόσο, εάν υπάρξειπρόβλημα στη μίσθωση, όπως π.χ. ο ενοικιαστής δεν πληρώνει ενοίκια ήκοινόχρηστα, τότε θα είναι δύσκολη η δικαστική διεκδίκηση των νομίμωνδικαιωμάτων, αφού η απόδειξη των ισχυρισμών θα βασίζεται μόνο στην προφορικήσυμφωνία των μερών.

Μισθωτήρια που υποβλήθηκαν στη ΔΟΥ πρέπει να καταχωρηθούν στο Taxis;


Όχι,διότι για αυτά τα μισθωτήρια έχει λάβει γνώση η ΔΟΥ και όσο εξακολουθεί καιδιαρκεί η μίσθωση, ισχύει η αρχική θεώρηση.

Μισθωτήριαπου θέλουν ανανέωση και καταχωρήθηκαν στη ΔΟΥ πρέπει να καταχωρηθούν στο Τaxis;

Ναι. Αυτάτα μισθωτήρια επανακαταχωρούνται εξαρχής στο Taxis, απλώς συμπληρώνουμε στηφόρμα ότι η μίσθωση αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και βάζουμε τοναριθμό καταχώρισης στη ΔΟΥ.

Τιγίνεται σε περίπτωση που τελικά δεν πληρώνει ο ενοικιαστής;

Ηδιαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της έξωσης-«express» με διαταγή απόδοσηςμισθίου ή την κλασική αγωγή απόδοσης με βάση την καταχώριση της μίσθωσης στοσύστημα Τaxis αλλά και το ιδιωτικό συμφωνητικό με τους όρους και τιςπροϋποθέσεις.

«Το γενικότερο συμπέρασμα που πρέπει να σχηματίσεικάποιος όταν επιθυμεί να ενοικιάσει ένα ακίνητο από νομικής άποψης είναι ότιπρέπει να υφίσταται ένα καλά διατυπωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό, έτσι ώστε ναελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις νομικών ελιγμών ή "διαφυγής" τουενοικιαστή σε περίπτωση παραβίασής τους. Ας μην ξεχνάμε, κάθε μίσθωση έχει τιςιδιαιτερότητές της και εξατομικεύεται, ενώ η πρακτική έχει αποδείξει ότι τα μισθωτήριατου περιπτέρου κάλυπταν ανάγκες μισθώσεων της 10ετίας του ’80 και αφήνουνεντελώς εκτεθειμένες τις σύγχρονες μισθώσεις και τις ανάγκες των ιδιοκτητών»


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΞΩΣΗ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
Η καταγγελία της μίσθωσης για έξωση για ιδιόχρηση, επιτρέπεται μόνο στις εμπορικές μισθώσεις, με τους όρους που θέτει το π.δ. 34/1995, καθώς και στις μισθώσεις κατοικιών, με τους όρους που θέτει ο ν.2235/1994 και ειδικότερα υπό δύο μόνο προϋποθέσεις: α) η κατοικία να πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ε ...
Αλλαγές στη διάρκεια και στην καταγγελία των νέων εμπορικών μισθώσεων με το άρθρο 13 του Ν 4242/28.2.2014
’ρθρο 13 1. Οι ΅ισθώσεις που ε΅πίπτουν στο πεδίο εφαρ΅ογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται ΅ετά την έναρξη ι- σχύος του παρόντος διέπονται από τους συ΅βατικούς ό- ρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, ΅ε την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 20-26, 27 παρ. 2, 28-40, ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας