ΣτΕ 1260/2015: Δέσμευση Τραπεζικών Λογαριασμών κατ' άρθρο 30παρ.5,περ.ε' Ν.3296/2004
Facebook
Περίληψη:
Το κατ'άρθρο 30παρ.5,περ.ε' Ν.3296/2004 μέτρο της δέσμευσης από τη Διοίκηση, τωντραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων,συνεπαγόμενο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά τουελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και τηνοικονομική και επαγγελματική ελευθερία του αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων1 & 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 Συντ. και 1Α' Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑκαι την Αρχή της Αναλογικότητας. Η ακύρωση της σχετικής πράξης δέσμευσης δεναίρει την επιβληθείσα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών δέσμευση τωνπεριουσιακών στοιχείων της αιτούσας..

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Κ.Ε.Π.Α.
Από 1η Σεπτεμβρίου 2011καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας πουλειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τιςΑνώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή τ ...

Αποφάσεις

Σύνδεσμοι

Χρήσιμα


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας