Δικηγορικό Γραφείο Χαλκίδας Εύβοιας

Το Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Α. Αλάμπεη, εδρεύει στη Χαλκίδα, πλησίον των Δικαστηρίων Χαλκίδας, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 32 στον 1ο όροφο.
Η λειτουργία των χώρων του γραφείου συνδυάζεται με την κατάλληλη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς, προσφέροντας ένα άνετο και αποτελεσματικό κλίμα συνεργασίας προς όφελος του πελάτη.
Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην εξυπηρέτηση του πελάτη σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του.
Η εμπειρία μας, μας παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στοχευμένες και εξαιρετικές συγκεκριμένες νομικές υπηρεσίες σε μεγάλο φάσμα τομέων του Δικαίου.
Η εχεμύθεια, η εμπιστευτικότητα και η αξιοπιστία αποτελούν προϋποθέσεις στην παροχή όλων των υπηρεσιών του Γραφείου μας.